Utility:
Classification:
clear all
Name Zone Level React Type
Azuregos
??
Elite
Dragonkin
Azuregos
??
Elite
Dragonkin
Azuregos
??
Elite
Dragonkin
Azuregos
??
Elite
Dragonkin
Azuregos
??
Elite
Dragonkin
Azuregos
??
Elite
Dragonkin
Azuregos
??
Elite
Dragonkin
Azuregos
<Mirror Image>
??
Elite
Dragonkin
Azuregos
??
Elite
Dragonkin
Azuregos
??
Elite
Dragonkin
Azuregos
??
Elite
Dragonkin
Azuregos
??
Elite
Dragonkin
Azurescale
??
Rare
Dragonkin
Azuresworn Drakonid
??
Dragonkin
Azuresworn Drakonid
??
Dragonkin
Azuresworn Drakonid
??
Dragonkin
Azuresworn Drakonid
??
Dragonkin
Azurewing Guardian
??
Elite
Dragonkin
Azurewing Keeper
??
Elite
Dragonkin
Azurewing Keeper
??
Elite
Dragonkin
Azurewing Keeper
??
Elite
Dragonkin
Azurewing Keeper
??
Elite
Dragonkin
Azurewing Keeper
??
Elite
Dragonkin
Azurewing Scalewarden
??
Elite
Dragonkin
Azurewing Scalewarden
??
Elite
Dragonkin
Azurewing Scalewarden
??
Elite
Dragonkin
Azurewing Scalewarden
??
Elite
Dragonkin
Azurewing Whelpling
??
Dragonkin
Azurewing Whelpling
??
Dragonkin
Azurewing Whelpling
??
Dragonkin
Azurous
??
Rare
Dragonkin
Baby Faerie Dragon
??
Dragonkin
Baby Vorquin
??
Dragonkin (Stag)
Bad Miser
<Immune to Shadow>
??
Dragonkin
Badly Injured Guardian
??
Dragonkin
Baited Black Drake
??
Dragonkin
Baited Black Drake
??
Dragonkin
Baleflame
??
Elite
Dragonkin
Baleflame
??
Elite
Dragonkin
Baleflame
??
Elite
Dragonkin
Baleflame
??
Elite
Dragonkin
Baleflame
??
Elite
Dragonkin
Ball of Magma
??
Elite
Dragonkin
Ball of Magma
??
Elite
Dragonkin
Baltharus the Warborn
??
Elite
Dragonkin
Baltharus the Warborn
??
Elite
Dragonkin
Bantana
??
Dragonkin
Barker
<Obsidian Outcasts>
??
Elite
Dragonkin
Baron Sablemane's Blackwhelp
??
Dragonkin
Baron von Swoopenbite
??
Dragonkin
Barozdormu
<Spa Schedule Manager>
??
Dragonkin
Barrier Rune
??
Elite
Dragonkin
Barrier Seal
??
Elite
Dragonkin
Barrier Warden
??
Dragonkin
Barthamus
??
Dragonkin
Baskilan
??
Elite
Dragonkin
Baskilan
??
Elite
Dragonkin
Baskilan
??
Elite
Dragonkin
Baskilan
??
Elite
Dragonkin
Baskilan
??
Elite
Dragonkin
Baskilian
??
Elite
Dragonkin
Basrikron
<The Shale Wing>
The Waking Shores ??
Elite
A Dragonkin
Bathoras
??
Dragonkin
Battered Red Drake
??
Elite
Dragonkin
Battered Red Drake
??
Elite
Dragonkin
Battered Red Drake
??
Elite
Dragonkin
Battered Red Drake
??
Elite
Dragonkin
Battlesewn Roc
??
Dragonkin
Bazual
<The Dreaded Flame>
??
Elite
Dragonkin
Beef
<Obsidian Outcasts>
??
Dragonkin (Lesser Dragonkin)
Beef
<Obsidian Outcasts>
??
Dragonkin (Lesser Dragonkin)
Belastrasza
??
Dragonkin
Belastrasza
Valdrakken ??
A Dragonkin
Belastrasza
Valdrakken ??
A Dragonkin
Beleaguered Gatewatcher
??
Dragonkin
Belgaristrasz
??
Elite
Dragonkin
Bellowing Choruswog
??
Elite
Dragonkin (Lesser Dragonkin)
Tamable
Bellowing Choruswog
??
Elite
Dragonkin (Lesser Dragonkin)
Tamable
Berazus
??
Elite
Dragonkin
Berazus
??
Elite
Dragonkin
Berinus
??
Dragonkin
Berinus
??
Dragonkin
Berinus
??
Dragonkin
Berserk Proto-Drake
??
Dragonkin
Beryl Mage Hunter
??
Dragonkin
Berylgos
??
Rare Elite
Dragonkin
Betrayer Dragonspawn
<Reclaimers>
??
Dragonkin
Big Zhusa
??
Elite
Dragonkin
Black Blade Drake [PH]
??
Elite
Dragonkin
Black Broodling
??
Dragonkin
Black Dragon
??
Elite
Dragonkin
Black Dragon
??
Elite
Dragonkin
Black Dragon
??
Elite
Dragonkin
Black Dragon
<Vexemia's Brood>
??
Dragonkin
Black Dragon Whelp
??
Dragonkin
Black Dragon Whelp
??
Dragonkin
Black Dragon Whelpling
??
Dragonkin
Black Dragonflight Alumni
??
Dragonkin
Black Dragonflight Guard
??
Elite
Dragonkin
Black Dragonflight Magus
??
Elite
Dragonkin